Tả con gà trống lớp 3 hay BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON GÀ TRỐNG LỚP 3 Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới…

Tả cây khế nhà em trồng Bài làm Ông nội em trước đây làm nghề nhà giáo, sau khi nghỉ hưu ông đã trồng một vườn cây trái nho nhỏ…