Tả lại con chó nhà em Bài làm Từ trước đến nay, gai đình em đã nuôi khá nhiều chú chó nhưng Mực là một con chó khôn ngoan và…

Tả con gà trống lớp 3 hay BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON GÀ TRỐNG LỚP 3 Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới…