Tả lại con chó nhà em Bài làm Từ trước đến nay, gai đình em đã nuôi khá nhiều chú chó nhưng Mực là một con chó khôn ngoan và…