Đề bài: Tả về áo dài Việt Nam Bài làm Áo dài- trang phục truyền thống của người Việt Nam, đã gắn bó với mỗi người dân qua nhiều thế…