Đề Bài: Soạn Bài Vợ Nhặt Kim Lân Bài làm I.Tìm hiểu chung 1.Tác giả a. Cuộc đời – Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn…