Đề bài: soạn bài Bánh chưng bánh giầy Bài soạn I. Tìm hiểu chung 1.Thể loại: truyền thuyết: loại truyện dân gian kể về các nhân vật, sự kiện liên…

Đề bài: Soạn bài Thánh Gióng lớp 6 BÀI SOẠN I.Tim hiểu chung 1.Thể loại: truyền thuyết 2.Tóm tắt Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có vợ chồng…

Đề bài: Soạn Bài Tấm Cám Bài làm Câu 1. Phân tích diễn biến câu truyện để thấy mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám. Xuất thân: Mẹ Tấm…

Đề bài: Soạn Bài Uy-Lít-Xơ Trở Về Bài làm Câu 1. Đoạn trích “Uy-lít-xơ” trở về có thể được chia thành 2 đoạn như sau: Đoạn 1: Từ đầu đến…