Đề bài: Em hãy nêu lên ý nghĩa cuộc sống này. Bài làm Một bước…hai bước…ba bước… Trong cuộc đời này bạn đã bước đi được bao nhiêu? Đường đời…

Đề bài: Cảm nghĩ về tình mẹ. Bài làm Nếu bạn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và hơi ấm, sự chở che của cha chắc…