Đề bài: Em hãy tóm tắt truyện Kiều Bài làm Truyện Kiều kể về câu chuyện cuộc đời của nàng Kiều. Hai chị em gái Thúy Kiều, Thúy Vân đều…