Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Chí Phèo. Bài làm Tác phẩm Chí Phèo kể về nhân vật Chí Phèo, hắn vốn là một đứa trẻ bị bỏ hoang trong…