Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Chí phèo”. Bài làm Nhận xét về lối viết của nhà văn Nam Cao, Nguyễn Minh Châu viết: “trong các trang truyện của Nam…

Đề bài: Bình giảng bài thơ Lai Tân. Bài làm Nhật kí trong tù (1942 – 1943) là tập thơ xuất sắc, giàu tính chiến đấu, chất trí tuệ và…