Tôi thấy mình đã khôn lớn Bài làm Nắng tháng tư như thiêu đốt vạn vật. Nắng soi rọi ở trên đỉnh đầu và hơi nóng hất lên từ mặt…