Tả con gà trống lớp 3 hay BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON GÀ TRỐNG LỚP 3 Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới…