Đề bài: Phân Tích Truyện Cây Tre Trăm Đốt Bài Làm Những câu chuyện của người Việt thường đề cao giá trị nhân văn, sự chân thực, hướng đến cái…

Yêu xin đừng phán xét Bài làm Người ta ví tình yêu như những viên sô cô la, cứ thử đi nếu lớp kem bên ngoài bạn được nhấm nháp…