Bài thơ Đò Lèn là bài thơ cảm động về tình bà cháu, những tình cảm bình dị của bà nhưng lại vô cùng sâu sắc, cảm động. Bài học…