Đề bài: Chiếc trống trường thân thiết của đời học sinh. Em hãy tả chiếc trống của trường em. Bài làm Đến nay, trường Tiểu học Ngô Thế Vinh của…

Đề bài: Chiếc bút máy một đồ dùng học tập không thể thiếu được đối với tất cả học sinh. Hãy tả lại cây bút ấy của em. Bài làm…