Đề bài: Tả vườn rau nhà em Bài làm Cứ mỗi khi mùa xuân đến, khi mà cây trái đâm chồi nảy lộc, cả gia đình em lại ra vườn…

Đề bài: Tả cây khế nhà em Bài làm Khi mới bắt đầu sang mùa xuân, bố em mang về một cây khế nhỏ, chỉ cao đến vai của em.…

Tả vườn hoa nhà em Bài làm Ở mảnh đất nông thôn, con người lầm lũi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời với công việc đồng áng một…